PROGRAMA

Dia 22 Nov

9.00 h. Acreditacions

10.00 h. Inauguració a càrrec de l'Il•lm. President de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, Cèsar Sánchez Pérez i de la Diputada de l'Àrea de Família i Ciutadania de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, Mercedes Alonso García.

10.15 h. Conferència inaugural “L'estatut de la víctima. Metodologia pràctica de la seua aplicació protectora” a càrrec de Vicente Magro Servet, magistrat de l'Audiència Provincial de Madrid.

11.15 h. Pausa Café.

11.45 h. Taula redona: “Les víctimes oblidades. La violència de gènere en dones en situació d'especial vulnerabilitat”.

  • Moderadora: Paloma Jerez Pomares, tècnica d'Igualtat de la Diputació d'Alacant.
  • Marisa Rebollero Deschamp, coordinadora general d'Equip Àgora, experta en gènere i polítiques d'igualtat.
  • Miriam Vázquez de Santiago, directora Espai Ariadna (Fundació Salut i Comunitat).
  • Isabel Jiménez, coordinadora del Programa Dones de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE).

13.00 h. Conferència de tancament. “Aportacions de les 'noves masculinitats' als valors simbòlics del sistema sexe-gènere”, ”, a càrrec de Laia Folguera, prof. dep. Sociologia, Universitat de Barcelona.

Presenta Patricia Rodríguez Huertas, tècnica de Joventut de l'Àrea de Família i Ciutadania.

Dia 23 Nov

9.30 h. Conferència d'obertura “La violència contra les dones una realitat Global” a càrrec de Marisa Soleto Ávila, llicenciada en dret i directora de la Fundación Mujeres.

Presenta Paloma Jerez Pomares, tècnica d'Igualtat de la Diputació d'Alacant.

10.45 h. Taula d'experiències. "La intervenció del moviment associatiu en l'eradicació de la violència contra les dones"

  • Presentadora: Paloma Jerez Pomares, tècnica d'Igualtat de la Diputació d'Alacant.
  • Marina Marroquí de l'Associació de Violència de Gènere AIVIG.
  • Teresa Fuster, psicòloga del Centre Adoratrius Alacant i Antonia Pérez, educadora i germana del Centre Adoratrius.

11.45 h. Pausa Café.

12.15 h. Conferència de clausura. “Desmuntant mites: de l'amor romàntic a la violència de gènere. Propostes d'abordatge per a una coeducació emocional” a càrrec d’Esperanza Bosch Fiol, professora de psicologia en la Universitat Illes Balears.

Presenta Elvira Tarruella Pulido, cap del Servei d'Igualtat i Joventut. Àrea de Família i Ciutadania de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.

14.00 h. Tancament.