certificat

Introdueix el teu DNI/NIE, prem el botó de "Validar" i descarrega't el certificat d'assistència.

DNI / NIE
Validar

Qüestionari de valoració

Amb aquest qüestionari pretenem conéixer el grau de satisfacció obtingut per la seua participació en el Dinové Congrés sobre la Violència contra la Dona organitzat per la Excma. Diputació d'Alacant. Aquestes dades seran tractades i estudiades per a poder introduir modificacions o correccions en futures convocatòries. Els resultats que s'extraguen permetran millorar la qualitat dels serveis prestats.

Moltes gràcies per la seua col·laboració.

1. Aspectes de desenvolupament i execució del Congrés

A continuació trobarà una sèrie d'enunciats. Avalue cadascun d'ells seguint l'escala d'1 al 10, envoltant amb un cercle el valor que millor reflectisca la seua opinió, sabent que el “1” sempre significa el “grau més baix” i el “10” sempre significa el “grau més alt” de satisfacció.
Organització
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Continguts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Observacions

2. ASPECTES ESPECÍFICS DE LA CONFERÈNCIA I TAULES CELEBRADES

Conferència d'Inauguració: "La violència contra les dones com a fenomen global en el marc dels ODS i les últimes recomanacions de la CEDAW: una qüestió de drets humans" a càrrec de Sra. María Concepción Torres Díaz. Doctora en Dret, advocada i professora de Dret Constitucional de la Universitat d'Alacant.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taula Redona: “Les múltiples violències contra les dones i xiquetes en el món”.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mesa d'experiències i històries de vida.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taula redona: Les violències sexuals i la protecció de les víctimes.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Novetats legislatives sobre la llei de delictes sexuals a càrrec de Sr. Vicente *Magro, Magistrat del Tribunal Suprem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pornoeducació i pornoexplotación, a càrrec de Sra. Mabel Lozano; escriptora, guionista, directora de cinema, actriu i activista en defensa dels drets de les dones.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Valoració final

En conjunt, i valorant d'1 a 10 quina puntuació li mereix el Dinové Congrés sobre Violència contra la Dona?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Suggeriments de millora

5. Propose continguts específics que li interessaria tractar en el 15é Congrés de Violència sobre la dona.